BOBIK

Gleby

 • kompleksy pszenny bardzo dobry i dobry

·         klasa bonitacyjna : I-III

·         pH - 6,8-7,2

Przedplon

 • po zbożach w trzecim roku po oborniku

Nawożenie

 • P2O5 - zawartość w glebie - b. wysoka - 30 kg/ha, b niska - 100-125
 • K2O - zawartość w glebie - b. wysoka - 30 kg/ha, b niska - 105-135
 • Ca - pH 4,0-5,5 dawka wapnia - 3,5 - 4,5 t/ha,

pH 5,5 - 7,0 dawka wapnia - 1,0t/ha

Uprawa roli

 • agregat uprawo-siewny - siew bezpośredni
 • wyrównanie pola bronami - siewnik z redlicami do głębokiego siewu i wyposażony w aparaty wysiewające do nasion grubych
 • kultywatorowanie pola na głębokość 12-15 cm siewnik zbożowy (lub punktowy) i wyposażony w aparaty wysiewające do nasion grubych i redlice mocno obciążone

Odmiany

 • tradycyjne - Nadwiślański, Tom, Kodam, Redos
 • samokończące - Martin, Optimal, Titus

Siew

 • termin siewu - możliwie najwcześniejszy
 • obsada roślin - gleby dobre - 35-45 szt/m2 , gleby słabsze 45-55 szt/m2
 • rozstawa rzędów -20-30 cm
 • głębokość siewu -8-12 cm

Zaprawy nasienne

 • grzybobójcze - Apron TZ 69 WS, Prelude Special 51 WS, Sarfun T 65 DS., Zaprawa Funaben T
 • owadobójcze - Mesurol 500 FS, Promet 400 CS, Zaprawa Furadan 35 ST, Marshal 250 DS.

Opracował:Jerzy Księżak jksiezak@iung.pulawy.pl