Skład mieszanek roślin strączkowych ze zbożami

Warunki glebowe

Skład mieszanki

Ilość wysiewu*(kg/ha)

Bardzo dobre

kompleks glebowy 2, 4, 10

pszenica jara

Groch

Banti, Ismena

Kwestor, Agra, Piast

155

65

jęczmień jary

groch

Mobek, Orlik, Maresi

Agra, Kwestor, Piast

105

65

owies

jęczmień jary

groch

Góral,Jawor,Skrzat

Mobek,Orlik,Maresi

Sol,Kwestor,Agra

80

30

65

owies

jęczmień jary

groch

wyka

Bajka, Komes, Jawor

Maresi, Polo, Mobek

Kwestor, Agra, Sol

Jaga, Kwarta

65

45

45

15

Dobre

kompleks glebowy 4, 5, 8

owies

jęczmień jary

groch pastewny

Jawor, Santor, Skrzat

Rataj, Nagrad, Mobek

Kormoran, Turkan

80

30

80

owies

groch pastewny

Jawor, Santor,Farys

Kormoran,Turkan, Albatros

95

70

pszenżyto jare

groch pastewny

Gabo

Kormoran, Turkan, Dawo

135

70

jeczmień jary

groch pastewny

Maresi

Grapis

105

55

Słabe

kompleks glebowy 5, 6, 9

owies

łubin żółty

Skrzat, Santor, Jawor

Juno, Amulet

80

60

owies

groch polny

łubin żółty

Jawor, Farys, Bajka

Grapis

Juno, Amulet

95

55

15

owies

łubin wąskolistny Emir

Santor, Skrzat

Emir

80

60

 Opracował: Jerzy Księżak jksiezak@iung.pulawy.pl