Mieszanki strączkowo-zbożowe

Gleby

·         kompleksy pszenny dobry, żytni bardzo dobry,dobry i słaby, zbożowo-pastewny

·         mocny, zbożowo-pastewny słaby,pszenny górski

·         klasa bonitacyjna  I - V

·         pH - 6,5-7,2

Przedplon

  • po zbożach w trzecim roku po oborniku

Nawożenie

  • P2O5 - zawartość w glebie - wysoka - 15 kg/ha, b niska - 55-70 kg/ha

·         K2O - zawartość w glebie - wysoka - 50-60 kg/ha, b niska - 80-100 kg/ha

  • Ca - pH - 4,0-5,5 dawka wapnia - 2,5 - 4,5 t/ha,

pH 5,1-7,0 dawka wapnia - 1,0 - 2,5 t/ha

Uprawa roli

  • powierzchnia pola musi być starannie wyrównana
  • wyrównanie pola bronami - agregat uprawo-siewny
  • agregat uprawowy- siewnik zbożowy

Siew

  • rozstawa rzędów - 12-15 cm
  • głębokość siewu - z grochem -3-4 cm, z łubinami - 2-3 cm

Odmiany

Skład mieszanek roślin strączkowych ze zbożami

Zaprawy nasienne

  • grzybobójcze - Apron TZ 69 WS, Sibutol 35,9 FS, Penncozeb 80 WP, Sarfun T 65 DS.,

Zaprawa Funaben T, Vitawax 200 FS, Raxil 02 (DS. i WS)

  • owadobójcze - Mesurol 500 FS, Promet 400 CS, Gaucho350 FS,

Zaprawa Furadan 35 ST, Marshal 250 DS.

Opracował:Jerzy Księżak jksiezak@iung.pulawy.pl