Mieszanki lucerny z trawami - dobór gatunków

Rejon kraju

------------------------------

warunki klimatyczne

Gatunek trawy do mieszanki - na glebach kompleksów

1, 2, 3

4, 10

8,10

Północny i wschodni

-----------------------------

umiarkowanie wilgotne, chłodniejsze

tymotka ł±kowa

kupkówka pospolita

tymotka ł±kowa

¶rodkowy i ¶rodkowo wschodni

------------------------------

umiarkowanie ciepłe

rajgras wyniosły

stokłosa obiedkowata

tymotka ł±kowa

Południowy i zachodni

-----------------------------

suche i ciepłe

rajgras wyniosły

stokłosa obiedkowata

kupkówka pospolita

 Oprac. Eliza Gaweł