Mieszanki lucerny z trawami

Gleby

·         kompleks pszenny bardzo dobry, pszenny dobry, pszenny wadliwy, żytni bardzo dobry, zbożowo pastewny mocny, pszenny górski

·         klasa bonitacyjna : I-III

·         pH : 6,0 - 6,5

Przedplon

·         okopowe, rzepak, zboża ozime i jare

Wsiewka w zbożową roślinę ochronną

  • jęczmień na ziarno lub owies na zielonkę

Nawożenie

  • N- pod zbożową roślinę ochronną: jęczmień na ziarno : 60 kg/ha; owies na zielonkę - 80 kg/ha
  • P2O5 : zawartość w glebie - wysoka : 60 kg/ha, bardzo niska : 160 kg/ha

·         K2O - zawartość w glebie : wysoka - 50 kg/ha, bardzo niska - 120 kg/ha

Uprawa roli

·         staranne wyrównanie pola - bronowanie

  • - agregat uprawowy

Dobór gatunków

Tabela doboru gatunków

Dobór odmian lucerny

·         Tula, Kometa, Radius, Vital, Maya, Alegro, Derby, Sitel, Vela, Alize, Pondus, Crown II, Legend

Dobór odmian traw:

·         kupkówka pospolita : Bara, Amera, Dika, Nera, Bema

·         stokłosa obiedkowata : Broma

·         rajgras wyniosły : Wiwena, Więcławicki, Skrzeszowicki

·         tymotka łąkowa : Skala, Obra, Kaba, Skaut

Zaprawianie nasion

·         przeciw zgorzeli siewek : Sarfun T 65 DS- 3 - 4 g/kg nasion, Sarfun T 450 FS 4ml + 8ml H2O/kg nasion, Zaprawa Funaben T - 3  g/kg nasion, Zaprawa nasienna T zawiesinowa - 4g/kg nasion

  • bezpośrednio przed siewem zaprawianie nasion szczepionką bakteryjną - Nitragina

Siew

  • rozstawa rzędów : 10 - 15 cm

·         głębokość siewu - zbożowej rośliny ochronnej : 2 - 3 cm, lucerny : 1 - 1,5 cm

·         siew zbożowej rośliny ochronnej : jęczmień jary (120 kg/ha), owies (160 kg/ha)

  • wałowanie pola

·         siew mieszanek lucerny z trawami w ilości: lucerna : 10 - 15 kg/ha, kupkówka pospolita : 5 - 10 kg/ha, rajgras wyniosły : 10 - 20 kg/ha, stokłosa obiedkowata : 10 - 20 kg/ha, tymotka łąkowa : 6 - 10 kg/ha

Mieszanki lucerny z trawami : plantacje drugoroczne i starsze

Nawożenie

·         N - w zależności od gatunku trawy w mieszance: kupkówka pospolita-  60 kg/ha, rajgras wyniosły - 50 kg/ha, stokłosa obiedkowata - 50 kg/ha, tymotka łakowa - 40 kg/ha

  • P2O5 - zawartość w glebie - wysoka - 65 kg/ha, bardzo niska : 190 - 200
  • K2O - zawartość w glebie - wysoka - 30 kg/ha, bardzo niska - 45

Zabiegi pielęgnacyjne

·         bronowanie

 Oprac. Eliza Gaweł