Lucerna mieszańcowa

Gleby

 • kompleks pszenny bardzo dobry, pszenny dobry, żytni bardzo dobry, zbożowo pastewny mocny, pszenny wadliwy, pszenny górski

·         klasa bonitacyjna - I-III

·         pH - 6,0 - 6,5

Przedplon

·         okopowe, zboża, rzepak, trawy

Wsiewka w zbożową roślinę ochronną

 • jęczmień na ziarno lub owies na zielonkę

Nawożenie

 • N- pod zbożową roślinę ochronną: jęczmień na ziarno - 60 kg/ha; owies na zielonkę -80 kg/ha
 • P2O5 -  zawartość w glebie - wysoka : 22 kg/ha, bardzo niska : 95 - 100 kg/ha
 • K2O - zawartość w glebie - wysoka : 90 - 97 kg/ha, bardzo niska : 140 - 160 kg/ha

Uprawa roli

·         staranne wyrównanie pola - bronowanie

 • - agregat uprawowy

Dobór odmian

 • Tula, Kometa, Radius, Vital, Maya, Alegro, Derby, Sitel, Vela, Alize, Pondus,

Crown II, Legend

Zaprawianie nasion

·         przeciw zgorzeli siewek : Sarfun T 65 DS- 3 - 4 g/kg nasion, Sarfun T 450 FS 4ml + 8ml H2O/kg nasion, Zaprawa Funaben T : 3  g/kg nasion, Zaprawa nasienna T zawiesinowa :4g/kg nasion

 • bezpośrednio przed siewem zaprawianie nasion szczepionką bakteryjną - Nitragina

Siew

 • rozstawa rzędów : 10 - 15 cm

·         głębokość siewu - zbożowej rośliny ochronnej : 2 - 3 cm, lucerny : 1 - 1,5 cm

·         siew zbożowej rośliny ochronnej : jęczmień jary (120 kg/ha), owies (160 kg/ha)

 • wałowanie pola
 • siew lucerny w ilości: 15 kg/ha (w dobrych warunkach klimatyczno- glebowych), 20 kg/ha (nieco gorsze warunki glebowo klimatyczne)

Lucerna – plantacje drugoroczne i starsze

Ocena przezimowania

·         liczba roślin z 1m2 : 120 jest wystarczająca do dalszego użytkowania lucernika

·         mniej niż 120 roślin z 1m2 - lucernik zaorać lub podsiać życicą wielokwiatową lub mieszańcową - 20 kg/ha bądz kupkówką pospolitą - 10 kg/ha

Nawożenie

·         P2O5 - zawartość w glebie -wysoka : 65 kg/ha, bardzo niska : 190 - 200 kg/ha

 • K2O - zawartość w glebie - wysoka : 30 kg/ha, bardzo niska : 45 kg/ha

Zabiegi pielęgnacyjne

·         bronowanie

  Oprac. Eliza Gaweł