Łubin biały

-------------------------------

Opracował: Janusz Podleśny jp@iung.pulawy.pl