GROCH

Gleby

·         kompleksy pszenny bardzo dobry i dobry, żytni bardzo dobry, zbożowo-pastewny

mocny, pszenny górski

·         klasa bonitacyjna :odmiany jadalne - I-III b, odmiany pastewne : IVa-IVb

·         pH - 6,5-7,2

Przedplon

 • po zbożach w trzecim roku po oborniku

Nawożenie

 • P2O5 - zawartość w glebie - b. wysoka - 15 kg/ha, b niska : 65-80

·         K2O - zawartość w glebie - b. wysoka 20 kg/ha, - b niska : 95-135

 • Ca - pH - 4,0-5,5 dawka wapnia - 2,5 - 4,5 t/ha,

pH 5,1-7,0 dawka wapnia : 1,0 - 2,5 t/ha

Uprawa roli

 • agregat uprawo-siewny - siew bezpośredni
 • wyrównanie pola bronami - siewnik z redlicami do głębokiego siewu i wyposażony w aparaty wysiewające do nasion grubych
 • kultywatorowanie pola na głębokość 12-15 cm siewnik zbożowy (lub punktowy) i wyposażony w aparaty wysiewające do nasion grubych i redlice mocno obciążone

Odmiany

 • ogólnoużytkowe : Agra (w)*, Piast (w), Rola, Kolia, Bursztyn,Tambo, Jaspis,
 • pastewne : Grapis, Dawo, Wiato, Idol, Bart, Turkan

Siew

 • termin siewu - możliwie najwcześniejszy
 • obsada roślin - odmiany ogólnouzytkowe -80 szt/m2 , pastewne -100 szt/m2
 • rozstawa rzędów - 15-20 cm
 • głębokość siewu - 5-8 cm

Zaprawy nasienne

 • grzybobójcze - Apron TZ 69 WS, Sibutol 35,9 FS,Penncozeb 80 WP,

Sarfun T 65 DS., Zaprawa Funaben T

 • owadobójcze - Mesurol 500 FS, Promet 400 CS, Gaucho350 FS,

Zaprawa Furadan 35 ST, Marshal 250 DS.

*- odmiana wąsolistna

Opracował:Jerzy Księżak jksiezak@iung.pulawy.pl