Ocena potrzeb nawożenia azotem w stosunku do pierwszej dawki składnika na podstawie zawartosci azotu mineralnego w glebie.

wiosna 2008

 

 

 

Potrzeby nawożenia azotem w stosunku do pierwszej dawki składnika, określa się przez porównanie ilości azotu mineralnego N min  oznaczonego w glebie wczesną wiosną przed zastosowaniem nawozów z ilościami podanymi w tabeli 1 lub w tabeli 2.

Dla przykładu : jeżeli w glebie lekkiej w warstwie do 90 cm (tabela 1) zawartość azotu wynosiła 80 kg / ha,  względnie  w warstwie do 60 cm (tabela 2) zawartość ta wynosiła 58 kg / ha potrzeby nawozowe roślin określa się jako średnie.

 

Tabela 1.

Ocena

Potrzeb

Nawożenia

Przeciętna zawartość N min  kg/ha  w warstwie gleby  0 - 90 cm

Kategoria agronomiczna gleby

bardzo lekkie

lekkie

średnie

ciężkie

Bardzo duże

Do 40

Do 50

Do 58

Do 61

Duże

41-56

51-70

59-80

62-83

średnie

57-74

71-92

81-105

84-110

Małe

75-103

93-127

106-148

111-156

Bardzo małe

Ponad 104

Ponad 127

Ponad 149

Ponad 156

 

Tabela 2.

Ocena

Potrzeb

Nawożenia

Przeciętna zawartość N min  kg/ha  w warstwie gleby  0 - 60 cm

Kategoria agronomiczna gleby

bardzo lekkie

lekkie

średnie

ciężkie

Bardzo duże

Do 30

Do37

Do43

Do44

Duże

31-41

38 -50

44 - 57

45 - 60

średnie

42 - 54

51 - 65

58 -76

61 - 80

Małe

55 - 75

66 - 91

77 - 107

81 - 112

Bardzo małe

Ponad 76

Ponad 92

Ponad 108

Ponad 113

 

Tabela 3.

 

Warstwa gleby

w cm

Przeciętny procentowy udział Nmin w poszczególnych warstwach gleby

 

 Kategoria agronomiczna gleby

 

bardzo lekkie

lekkie

średnie

ciężkie

 

0-30

45

42

41

40

 

30-60

28

31

32

33

 

60-90

26

27

27

27

 

       

 Przy ustalaniu wielkości pierwszej  dawki azotu pod rośliny uprawne bierze się pod uwagę zarówno zawartość N min w glebie wczesną wiosną, jak i jego procentowy udział w poszczególnych  warstwach gleby. Dawka azotu jest tym większa im większe są potrzeby nawozowe - tab.1 lub tab.2 (mała zwartość Nmin w warstwie gleby 0 - 90 cm lub 0-60 cm ) i mniejszy od przeciętnego udział procentowy N min w warstwie 0 - 30 cm( z tab.3). Dawka azotu jest tym mniejsza im  mniejsze są potrzeby nawozowe (duża zawartość Nmin w  warstwie gleby 0 - 90 cm lub 0-60 cm )  i większy od przeciętnego udział procentowy N min w warstwie 0 - 30 cm( z tab.3). 

            Oznaczenia zawartości azotu mineralnego w glebach wykonują Okręgowe Stacje Chemiczno Rolnicze. Producenci rolni zainteresowani tą metodą określania dawek azotu mogą zwrócić się do najbliższej Stacji.

            Okręgowe Stacje Chemiczno Rolnicze prowadzą od roku 1997 we współpracy z IUNG badania monitoringowe zawartości azotu mineralnego w glebach gruntów ornych Polski. Próbki glebowe pobierane są w terminie wczesnowiosennym i jesienią po zbiorach roślin, w wytypowanych na terenie całego kraju stałych punktach kontrolnych zlokalizowanych na terenie gospodarstw rolnych. Wyniki oznaczeń zawartości azotu mineralnego wykonywane w tych punktach mogą posłużyć do orientacyjnego określania potrzeb nawożenia azotem w podobnych warunkach siedliskowych i agrotechnicznych.

            Aktualne wyniki oznaczeń zawartości azotu mineralnego w glebach (rok 2008) dostępne będą w Okręgowych Stacjach Chemiczno Rolniczych oraz w Krajowej Stacji Chemiczno Rolniczej z siedzibą w Wesołej.

           

--------------------------------------

opr.: prof.dr hab.E.Fotyma

       mgr Czesław Pietruch