SERWIS AGROTECHNICZNY IUNG-PIB

Zawartość azotu azotanowego(N-NO3) w glebach gruntów ornych jesienią po zbiorach roślin.
Ocena potrzeb nawożenia azotem w stosunku do pierwszej dawki składnika na podstawie
zawartości N min w glebie - wiosna 2008r.


  Zalecenia agrotechniczne dotyczące roślin pastewnych

 

 Bobik

   Groch

Łubin biały

  Łubin wąskolistny

 

 

  Mieszanki strączkowo-zbożowe

  Łubin żółty

 

 

  Mieszanki lucerny z trawami

  Lucerna mieszańcowa

 

 

Uwagi do autora serwisu: czp@iung.pulawy.pl